HUR EN TAKFLÄKT SKAPAR VÄRDE FÖR DIG

På Nordicco A/S vill vi bidra till att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför utvecklar, designar och producerar vi klimatvänliga takfläktar så att vi kan hjälpa privata företag och offentliga organisationer att förbättra inomhusklimatet, minska energiförbrukningen och CO2-utsläppen och ytterligare eliminera luftburna bakterier och virus.

Läs om våra kunders upplevelser nedan.

Northern Air®

Vår takfläkt Northern Air® är den mest budget- och klimatvänliga lösningen. Lösningen skapar en långsam och tyst luftcirkulation, som effektivt kompenserar för fukt- och temperaturskillnader mellan golv och tak, vilket skapar ett bättre inomhusklimat för dig, dina anställda och kunder.

Northern Light®

Vår takfläkt Northern Light® är det mest effektiva systemet för att desinficera och distribuera ren luft *. Fläkten skapar också ett klimatvänligt värde men eliminerar ytterligare luftburna virus och bakterier med hjälp av de integrerade UVC-lamporna. Eftersom UVC-lamporna lyser uppåt kan systemet desinficera luften medan människor vistas i rummet.

*Enligt en testrapport från Danmarks Teknologiska Institut.

Sammantaget kan vår takfläkt skapa värde för dig, dina anställda och kunder när det gäller energibesparingar, CO2-minskningar, bra inomhusklimat och ren luft.