TAKFLÄKTAR I BAGTERPHALLEN

Takfläktar skapar luftcirkulation
och ett bra inomhusklimat i den stora idrottshallen

Takfläktar skapar luftcirkulation

OM HJØRRING KOMMUN

Hjørrings kommun är en klimatkommun. De har tecknat ett avtal med Danmarks Naturskyddsförening om att minska kommunens CO2-utsläpp med minst två procent varje år. Därför har de nu installerat fyra Northern Air® PRO takfläktar för att skapa luftcirkulation. Med denna typ av takfläkt kan Hjørring kommun spara upp till 25 % på sin värmeförbrukning. Dessutom minskar fläkten CO2-utsläpp och säkerställer därmed ett bra inomhusklimat för kommunens anställda och användare av hallen.

Hallens takfläktar ger energibesparingar

HALLENS TAKFLÄKTAR

  • Två Northern Air® PRO, som mäter 4 meter i diameter
  • Takfläktarna är upphängda 2020
  • Används i en sporthall på 1 100 m2 och 9 meter till tak
  • Är klimatvänliga och cirkulerar ljudlöst i luften
  • Trycker ner värmen och sänker värmeförbrukningen
  • Minskar idrottshallens CO2-utsläpp

LUFTCIRKULATION SOM GER ETT BRA INNEKLIMAT

På Hjørring kommun är användningen av takfläktar som luftcirkulation i sporthallar nytt. I 2016 installerade de den första fläkten för ett internt energiprojekt på kommunhuset. Här gav medarbetarna mycket positiv feedback på både rumstemperaturen och ett bra inneklimat.
 
Vi hade inga problem – det var ett rent energiprojekt. Det visar sig – innan någon kontakt med Nordicco – vi hade ett experiment på kommunhuset, där det är 10 meter till taket. Det var svårt att värma upp rummet eftersom värmen steg uppåt. Därför testade vi lösningen med takfläktar som pressade värmen nedåt vilket gav en annan innemiljö och medarbetarna upplevde en positiv effekt och ett bra inneklimat,
 
Efter att vi fick reda på att en takfläkt även kan installeras i hallar blev vi intresserade av att eskalera vårt energiprojekt till en större skala.” säger Ole Magnussen, ingenjör för Hjørring kommun

”Hjørring kommun är en del av Klimatkommunen, där vi ska minska vår energiförbrukning med minst 2% per år. Här kan takfläktarna vara en del av lösningen.”

Ole Magnussen,

Ingenjör, Hjørring kommun

TAKFLÄKT OCH LUFTFLÖDE I HJØRRING KOMMUNE

Takfläkt utjamnar temperaturen och skapar ett bra inneklimat

NORTHERN AIR® TAKFLÄKT UTJÄMNAR TEMPERATUREN OCH SKAPAR ETT BRA INNEKLIMAT

En takfläkt fungerar på två sätt:

  1. Under sommarmånaderna används ”forward mode”, så att det skapar luftcirkulation, komfort och kyla i ett bra inneklimat. Under varma dagar minskar takfläkten temperaturupplevelsen med upp till 5°C.
  2. Under vintermånaderna används ”reverse mode”, där den varma luften som samlas under taket långsamt trycks nedåt, så att temperaturen utjämnas i rummet. Här uppnås en väsentligt minskad värmeförbrukning, samt en lägre energiförbrukning och minskade CO2-utsläpp.

SE VÅRT URVAL AV TAKFLÄKTAR

Kontorslokaler, idrottshallar, simhallar, produktionsanläggningar och lager. Platser där en takfläkt lindrar typiska utmaningar som dåligt inomhusklimat och hög energiförbrukning.
 
Med takfläktar från 1,5 till 7,3 meter i diameter finns det en för varje byggnad. Den lilla Northern Air® MINI fungerar perfekt i kontorsmiljöer och klassrum, där den lite större Northern Air ® PRO ger energieffektivitet i sporthallar som nämnda Bagterp Hallen. Northern Light® PRO-serien med integrerat UVC-ljus eliminerar effektivt virus och bakterier där människor är samlade. En simbassäng eller produktionsanläggning påverkas av en korrosiv miljö som fukt och damm, där en Northern Air® Aggressive Environment med sin IP54-klassning är anpassad till den tuffa miljön. Med 413 000 m3 i timmen flyttar Northern Air® Amplify, den största av takfläktarna, mest luft i timmen och är idealisk för de mycket stora byggnaderna med extra högt i tak som en distributionscentral eller industribyggnader.
Reducer energiforbrug med loft ventilator

LÄS MER OM VÅRA INSTALLATIONER

VILL DU OCKSÅ MINSKA DIN ENERGIFÖRBRUKNING MED LUFTCIRKULATION?