KALUNDBORG KOMMUN

uppnår värmebesparingar i idrottshallar och skolor
Høng Hallen Ceiling fan - loftventilator - loft ventilator - decken ventilatoren - from NORDICCO

KALUNDBORG KOMMUN

Det senaste året har 39 sporthallar och skolor I Kalundborgs kommun fått en eller fler långsamt roterande takfläktar installerade. Från dag 1 har fläktarna skapat ett bättre inomhusklimat, bättre värmedistribution och lägre energikonsumption. Kommunens Tekniska Servicechef har endast lovord att dela med sig av gällande NORDICCO® HVLS-fläktar.

“I Kalundborgs Kommun, precis som många andra kommuner och företag, kämpar vi för att säkerställa ett bekvämt inomhusklimat och rimliga rumstemperaturer ställen som våra stora sporthallar och auditorium I skolorna,” säger Henrik T. Pedersen, Teknisk Servicechef kommunen. 

Efter att ha sett Nordicco’s fläktlösning hade han noll tvivel över hur mycket kommunen kunde gynnas av att använda dessa för att förbättra både inomhusklimatet och även sänka deras energikonsumption I de stora hallarna.

Logiskt talat går det inte att förneka att värme stiger till taket och fastnar där, men med dessa stora, långsamt roterande HVLS-fläktar installerade kan vi enkelt, snabbt och tyst omfördela denna värme från taket ner till golvet igen, där det är meningen att den ska vara.” 

Henrik T. Pedersen,

Teknisk Servicechef, Kalundborg Kommun

Høng Hallen Ceiling fan - loftventilator - loft ventilator - decken ventilatoren - from NORDICCO

FANTASTISK PRODUKT SOM GER VÄRMEBESPARINGAR I IDROTTSHALLAR

Henrik T. Pedersen har endast lovord att dela med sig av gällande Nordicco som företag och deras fläktlösning. 

 Allt fungerade direkt från att fläktarna installerades och det bästa av allt är att de (Nordicco’s fläktar) förbrukar nästan ingen energi. Jag går gärna långt att jag säger att Nordicco’s Takfläktar är en fantastisk produkt och kanske till och med den bästa investeringen vi gjort historiskt I kommunen,” säger han. 

Det senaste året har Kalundborg Kommun fått 39 st HVLS-fläktar installerade fördelade kommunens idrottshallar, skolor mm. 

 “Sen vi insåg hur effektiva dessa fläktar är har vi aldrig kollat bakåt och jag är glad att vi nu har de installerade I nästan alla våra större idrottshallar. Det finns inget tivel att de stora fläktarna har varit en rungande succé I kommunen.”

VÄRMEBESPARINGAR I IDROTTSHALLAR OCH SKOLOR

BESPARING FÖR DERAS TRADITIONELLA VENTILATIONSSYSTEM

“I flera av våra idrottshallar och stora lokaler har vi installerat traditionella ventilationssystem sen tidigare, vilket ofta förbrukar väldigt mycket energi för att värma upp lokalen och trots det är det svårt att behålla en konstant och balanserad temperatur I lokalerna som har högt I tak. Tack vare fläktarna, kan vi nu distribuera värmen mycket bättre I lokalerna och försäkra att det är en konstant temperatur samtidigt som vi minskar belastningen ventilationssystemen de förbrukar mindre energi,” säger Henrik T. Pedersen. 

 Han förklarar även att vissa av idrottshallarna inte har faktiskta ventilationssystem överhuvudtaget, vilket betyder att koldioxiden I luften mestadels är koncentrerad golvnivå och beläggningszonen. Men efter kommunen installerade fläktarna, har luftkvalitén och inomhusklimat förbättras betydligt. 

Takfläktarna kan göra mycket mer än att bara fördela fångad värme I taket. Denna sommar, när en stor värmevåg sköljde över Danmark, ökade vi rotationen fläktarna de kylde ner lokalerna. Som ett resultat märkte vi att alla barnen I de skolor vi gjorde detta samlades under fläktarna eftersom temperaturen där var den mest bekväma.

Henrik T. Pedersen,

Teknisk Servicechef, Kalundborg Kommun

Høng Hallen Ceiling fan - loftventilator - loft ventilator - decken ventilatoren - from NORDICCO

SIMPLA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA

Nordicco’s takfläktar är kontrollerade genom en enkel och användarvänlig panel och för Kalundborg Kommun har denna enkla lösning skapat mycket glädje.  “Vår filosofi är att inga besökare I någon av våra lokaler ska störas av takfläktarna, därför är det viktigt att alla ska ha möjligheten att sätta och stänga av de, vilket alla uppskattar,” säger han.  Henrik T. Pedersen är också nöjd över den totala överblick han har över alla sina fläktars effekt genom NORDICCO® Fan Management System portal, där han kan tillgång till temperaturnivåer, var fläktarna är belägna, kalenderuppsättning, CO2-nivåer och energiförbrukning för alla fläktar som är installerade I kommunen. Han är även lika positivt inställt till Nordicco’s senaste produktlansering ‘Northern Light®’, där fläktarnas blad har utrustats med uppåtriktat UVC ljus, som effektivt desinficerar luften som passerar fläktarnas blad.  “De stora fläktarna är kapabla att circulera stora mängder luft även I våra största lokaler, att de är utrustade med UVC ljus är en otroligt smart och enkel lösning för att desinficera luften från luftburna virus, besökare kan känna sig säkra från den osynliga fara som infektioner innebär och med tanke det är det en väldigt vettig lösning,” avslutar han. 

LÄR MER OM VÅRA INSTALLATIONER

VILL DU MINSKA DIN ENERGIFÖRBRUKNING OCH FÖRBÄTTRA DITT INOMHUSKLIMAT?