Grenaa
SIMHALL

Badhus ventilation
i Grenaa simhall
Takfläkt til badhus ventilation

SIMHALLENS UTMANINGAR

Grenaa simhall har, som flera danska simhallar och simbassänger, haft problem med hög relativ luftfuktighet och avdunstning från bassängerna. Detta påskyndar korrosion av byggnadsstrukturen, men skapar också ett dåligt inneklimat med tung luft, som ger symptom som t.ex. huvudvärk för många användare och anställda.

Grenaa simhall har i samarbete med Nordicco hittat lösningen på detta problem: Northern Air® Aggresive Environment HVLS-takfläkten. Installationsprocessen är gjord i närt samarbete med livräddare och teknisk ledare Claus Nielsson, som också har uttalad sig om takfläkten til badhus ventilation – se videon här.

KORT OM GRENAA SIMHALL

Simhallen bjuder bland annat på ett 25 meter långt bassäng med 8 banor, ett varmvattenbassäng och en barnbassäng. Den stora bassängen används till undervisning och tävlingar, och det är över denna bassäng, som fläkten är installerad. Den hänger över bassängen, så det fortfarande finns en god möjlighet att hoppa från 3-meter språngbrädan.

Takfläkt for badhus ventilation och andra utmaningar miljoer

NORTHERN AIR®
AGGRESSIVE ENVIRONMENT

  • Kontinuerlig och effektiv uppblandning av luften
  • Minskar den relative luftfuktigheten
  • Lägre THM-koncentration i upphållzonen
  • Reducerar luktstörningar, som t.ex. klorlukt
  • Temperatur utjämning utan att skapa drag
  • IP54-klassificeret
  • Testat av FORCE Technology

Den relativa luftfuktigheten reducerades med hjälp av takfläkt til badhus ventilation

När det handlar om inneklimat, står simhallar fram för flera utmaningar som t.ex. tung luft. Den tunga luften inträffar på grund av den höga luftfuktigheten i rummet, som är med till at ge huvudvärk. Det gör också, att anställda inte kan upphälla sig i rummet i för många timmar i taget. En annan utmaning uppstår på grund av THM-ämnen och klorångor, som ger den karakteristiske klorlukt och röda ögon efter man har varit under vattnet.

Grenaa simhall stod med ovanstående problem. Livräddare och teknisk ledare Claus Nielsson säger framför allt, att dom gärna vill av med känslan av, ”at det driver ned ad ryggen på én”. Han säger också, att livräddarna inte kan upphälla sig i simhallen i mera än 2 till 4 timmar i taget, innan den tunga luften ger huvudvärk och trötthet.

Men som ofta, när problemen er många, är lösningen dyr. Ett traditionellt ventilationssystem är en stor investering och kräver ofta att simhallen måste hålla stängt i flera veckor. Installationen av Nothern Air® Aggressive Environment kan tvärtom fixas på en till två dagar, vart man undviker att stänga simhallen olämpligt.

Allt detta var grunden till, att Norddjurs kommun investerade i en Northern Air® Agressive Environment til badhus ventilation, som blev installerad i Grenaa Simhall i slutet av 2021.

Spela video om Aggressive Environment reducerer luftfugtighed

Redan kort tid efter installationen kunde användarna och anställda känna en skillnad.
Takfläkten til badhus ventilation utjämnar effektivt luften och är på det sättet med till att reducera den relative luftfuktigheten. Denna homogena uppblandning av luftskikten ger ett bättre inneklimat – utan att skapa drag.

Och det är viktigt, berättar livräddaren och tekniska ledare Claus Nielsson: ”Nu är det ju en simhall, vart folk går runt i shorts och baddräkt. Och det måste man hela tiden tänka på. Därför är det en stor utmaning att hitta den gyldne middelvej jämfört till inneklimat.”

Claus Nielsson, Livräddare och teknisk ledare, Grenaa simhall

SMEKNAMNET ”UNDERVERKET”

Mycket tyder på att Aggressive Environment hjälpte Grenaa på väg till att hitta den gyldne middelvej, varför den har fått smeknamnet ”Underverket”. Efter installationen är den relative luftfuktighet minskat med 6 procentpoäng – från 54% till 48%.
Det har förbättrat inneklimat väsentligt enligt Claus Nielsson. Det kommer bland annat också till uttryck genom, att den annars så karakteristiska simhall lukt av klor har minskat, eftersom även denna har utjämnats i rummet.

Till det kommer, att den bättre lukt har givit en bättre arbetsmiljö, eftersom denna tunga luft inte längre kan orsaka huvudvärk och att man inte längre har känslan av, att svetten driver én ned ad ryggen. Denna förbättring av inneklimat är till fördel för båda badgäster och livräddare.

“För i tiden hade vi mellan 53-54% relativ luftfuktighet. Nu har vi minskat den ner till 48%. Det orsakar, att man inte har en driven ned ad ryggen och den tunga luften i simhallen är borta. Det är en skön lätt luft, man kommer in till.”

Claus Nielsson

Livräddare och teknisk ledare, Grenaa simhall

BÄTTRE INNEKLIMAT FÖR GÄSTAR, LIVRÄDDARE OCH INVENTARIER
MED takfläkt i simhall

En simhall är en utsatt miljö, speciellt när det handlar om korrosion av inventarier. Inneklimatet är präglad av stora mängder vatten, som avdunstar från bassängytan. Dessa ångor består även av klorångor och THM-ämnen (trihalometaner), som bidrar till tung luft och simhallens klassiska klordoft. Du kan se det som en uträkning:

Större bassängyta + hög vattentemperatur + aktivitet i simhallen = hög avdunstning, vilket ökar luftfuktigheten i simhallen

Genom att minska luftfuktigheten, förlängas byggnadens livslängd, eftersom byggnads-konstruktionen och inventarier inte påverkas av fukt på samma sätt. Därigenom reduceras underhållskostnader samtidigt med, att inventariets livslängd förlängas. Det är inte bara ekonomisk fördelaktigt, men också en miljöriktig lösning för badhus ventilation. 

INNEKLIMAT OCH ENERGIFÖRBRUK

Vanligtvis skulle vi skruva upp energin för att förbättra inomhusklimatet. Så fort du ökar energin kostar det. Därför är det en bra idé att ha propellern [fläkten] installerad, eftersom du får värmen tillförd från loftet och ner mot bassängen. Och då har vi inte den här kalla känslan när man kommer in utifrån omklädningsrummet. Varken kunder eller livräddare har klagat efter att vi fick propellern [fläkten] installerad.” berättar Claus Nielsson

Aggressive Environment kan också hjälpa till med att reducera energiförbruket på vintern genom att trycka den värme som annars ligger under loftet, ner i upphållzonen.

Allt detta är med till att säkra en mera miljöriktig drift av simhallen samtidigt med, att man med en simpel ventilationslösning til badhus kan arbeta med flera av dom Globala Målen.

Grenaa Svømmehal mindsker relativ luftfugtighed med ventilator
Grenaa Simhall miljoriktig ventilation lösning till badhus

MÖT NORTHERN AIR®
AGGRESSIVE ENVIRONMENT

Northern Air® Aggressive Environment, takfläkt til badhus ventilation, kan utjämna temperatur- och luftfuktighetsskillnader i rummet genom en kontinuerlig uppblandning av luften. FORCE Technology har testat systemet i förhållande till dess täthet mot vatten och damm. Systemet en IP54-klassning, vilket innebär att det är dammtätt och tål kraftiga vattenplask. Klassificeringen innebär med andra ord att Aggressiv Environment är särskilt lämplig för simhallar på grund av deras svåra inomhusklimat och tuffa miljö. Hela systemet, dvs. allt från fästen till vingar, är belagd med en speciell beläggning, som ska minska risken för även börjande korrosion. För mer information och tekniska specifikationer för Aggressive Environment se produktsidan.

LÄS MER OM VÅRA INSTALLATIONER

VILL DU VETA MER OM BADHUS VENTILATION FÖR DIN SIMHALL?