Grenaa
Svømmehal

Den relative luftfugtighed blev reduceret
i Grenaa svømmehal
Loftventilator reducerer relativ fugtighed

SVØMMEHALLENS UDFORDRINGER

Grenaa Svømmehal har, ligesom flere danske svømmehaller og svømmebade, haft problemer med høj relativ luftfugtighed og fordampning fra bassinerne. Dette fremskynder korrosion af bygningskonstruktionen, men er også med til at skabe et dårligt indeklima med tung luft, som giver symptomer som f.eks. hovedpine for de mange brugere og ansatte. Grenaa Svømmehal har i samarbejde med Nordicco fundet løsningen på dette problem: Northern Air® Aggressive Environment HVLS ventilatoren. Installationsprocessen er sket i tæt samarbejde med livredder og teknisk leder Claus Nielsson, som også har udtalt sig om ventilatoren – se videoen her.

KORT OM GRENAA SVØMMEHAL

Svømmehallen byder på et 25 meter langt bassin med 8 baner, et varmtvandsbassin og en badestue samt et børnebassin. Det store bassin bruges til undervisning og stævner, og det er over dette bassin, at ventilatoren er installeret. Den hænger over bassinet, så der stadig er rig mulighed for at springe fra 3 meter vippen.

Ventilator til svømmehaller og andre udfordrende miljoer - Grenaa Svømmehal loftventilator

NORTHERN AIR®
AGGRESSIVE ENVIRONMENT

  • Kontinuerlig og effektiv opblanding af luften
  • Sænker den relative luftfugtighed
  • Lavere THM koncentration i opholdszonen
  • Reducerer lugtgener, som f.eks. klorlugt
  • Temperaturudligning uden at skabe træk
  • IP54-klassificeret
  • Testet af FORCE Technology

Den relative luftfugtighed blev reduceret

Når det kommer til indeklima, står svømmehaller overfor en række udfordringer som f.eks. tung luft. Den tunge luft opstår i kraft af den høje relative luftfugtighed i rummet, hvilket er med til at give hovedpine. Det gør også, at medarbejderne ikke kan opholde sig i rummet for mange timer ad gangen. En anden udfordring opstår i form af de THM-stoffer og klordampe, der giver den karakteristiske klorlugt og de røde øjne efter en dukkert.

Grenaa Svømmehal stod med netop ovenstående problemstillinger. Livredder og teknisk leder Claus Nielsson fremhæver især, at de gerne ville af med følelsen af, ”at det driver ned ad ryggen på én”. Han fremhæver også, at livredderne ikke kan opholde sig mere end 2 til 4 timer i svømmehallen ad gangen, inden den tunge luft giver hovedpine og træthed.

Men som så ofte, når problemerne er mange, er løsningen dyr. Et traditionelt ventilationssystem er en stor investering og kræver ofte at svømmehallen må holde lukket i flere uger. Installationen af Northern Air® Aggressive Environment kan derimod ordnes på en til to dage, hvorved man undgår at lukke svømmehallen uhensigtsmæssigt. Alt dette var baggrunden for, at Norddjurs kommune investerede i en Northern Air® Aggressive Environment ventilator, som blev installeret i Grenaa Svømmehal i slutningen af 2021.
Afspil video om Aggressive Environment reducerer luftfugtighed

Allerede kort tid efter installationen kunne brugere og ansatte mærke en forskel. Ventilatoren opblander effektivt luften og er på den måde med til at reducere den relative luftfugtighed. Denne homogene opblanding af luftlagene giver et bedre indeklima – uden at skabe træk.

Og det er vigtigt, fortæller livredder og teknisk leder Claus Nielsson: ”Nu er det jo en svømmehal, hvor folk går rundt i shorts og badedragt. Og det skal man hele tiden tænke på. Derfor er det en stor udfordring at finde den gyldne middelvej i forhold til indeklima.”

 

KÆLENAVN “VIDUNDERET”

Meget tyder på at Aggressive Environment har hjulpet Grenaa Svømmehal godt på vej til at finde den gyldne middelvej, hvorfor den også har fået tilnavnet “Vidunderet”. Efter installationen er den relative luftfugtighed blevet sænket 6 procentpoint – fra 54% til 48%. Det har forbedret indeklimaet markant ifølge Claus Nielsson. Det kommer blandt andet også til udtryk ved, at den ellers så karakteristiske svømmehals lugt af klor er blevet reduceret, da denne også er blevet udlignet på tværs af lokalet.

Dertil kommer, at den bedre luft har givet et bedre arbejdsmiljø, da den tunge luft ikke længere kan forårsage hovedpine og at man ikke længere har følelsen af, at sveden driver én ned ad ryggen. Denne forbedring af indeklimaet kommer badegæster såvel som livreddere til gode.

“Før i tiden havde vi mellem 53-54% relativ luftfugtighed. Nu har vi sænket den helt ned til 48%. Det bevirker, at man ikke har en driven ned ad ryggen og den tunge luft i svømmehallen er væk. Det er en dejlig let luft, man kommer ind til.”

Claus Nielsson

Livredder og teknisk leder, Grenaa Svømmehal

Bedre indeklima til glæde for gæster og livreddere
- men også inventaret

En svømmehal er et udsat miljø, særligt når det kommer til korrosion af inventaret. Indeklimaet er præget af store vandmængder, der fordamper fra bassinoverfladen. Disse dampe består også af klordampe og THM-stoffer (trihalomethaner), som er med til at give en tung luft og svømmehallen sin klassiske klorlugt. Man kan se det som et regnestykke:

Jo større bassinoverflade + høj vandtemperatur + aktivitet i svømmehallen = stor fordampning, der øger luftfugtigheden i svømmehallen.

Ved at sænke luftfugtigheden, forlænges bygningens levetid, da bygnings-konstruktionen og inventaret ikke påvirkes af fugt i samme grad. Derved reduceres vedligeholdelses-omkostningerne samtidig med, at inventarets levetid forlænges. Det er ikke kun økonomisk fordelagtigt, men unægtelig også en miljørigtig løsning.

INDEKLIMA OG ENERGIFORBRUG 

Normalt ville vi skrue op for energien for at forbedre indeklimaet. Så snart du skruer op for energien, så koster det. Derfor er det en god idé at få sat propellen [ventilatoren] op, fordi man får varmen tilført fra loftet og ned mod bassinet. Og så har vi ikke den her kuldefølelse, når man kommer ind ude fra omklædningsrummet. Hverken kunder eller livreddere har klaget, efter vi har fået propellen [ventilatoren] sat op,” fortæller Claus Nielsson

Aggressive Environment kan også være med til at reducere energiforbruget om vinteren ved at skubbe den varme, som ellers ville ligge som en varmepude under loftet, ned i opholdszonen. 

Alt dette er med til at sikre en mere miljørigtig drift af svømmehallen samtidig med, at man med en simpel ventilationsløsning kan arbejde med flere af FN’s verdensmål.

Grenaa Svømmehal mindsker relativ luftfugtighed med ventilator
Reducer relativ luftfugtighed med loftventilator

MØD NORTHERN AIR®
AGGRESSIVE ENVIRONMENT

Northern Air® Aggressive Environment ventilatoren er i stand til at udligne temperatur- og fugtighedsforskelle i rummet gennem en kontinuerlig opblanding af luften. FORCE Technology har testet systemet i forhold til dets tæthed overfor vand og støv. Samlet har systemet en IP54-klassifiecring, som betyder, at det er støvtæt og kan tåle kraftige vandsprøjt. Klassificeringen betyder med andre ord, at Aggressive Environment er særlig velegnet til svømmehaller på grund af deres vanskelige indeklima og barske miljø. Hele systemet, dvs. alt fra beslag til vinger, er belagt med en speciel coating, som skal mindske risikoen for selv begyndende korrosion. For mere information og tekniske specifikationer for Aggressive Environment se produktsiden.

LÆS MERE OM VORES INSTALLATIONER

VIL DU FORBEDRE DIN SVØMMEHALS INDEKLIMA?

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner