Spar på Varmen

- Gør som Holbæk Kommune
Spar energi og varme som i haller i Holbæk kommune

SPAR PÅ VARMEN MED
HVLS VENTILATORER

Holbæk Kommune er en gaskommune idet 85% af alle kommunens bygninger opvarmes med gas (tal fra 2022). Selv inden energikrisen for alvor ramte har Holbæk Kommune arbejdet med energioptimering. Et af projekterne har omfattet HVLS ventilatorer, som har været med til at skabe store energibesparelser i flere af kommunens idrætshaller.

I denne case kan du læse meget mere om, hvordan energiteknolog Christoffer Larsen har arbejdet med energioptimering i kommunen. Og du kan bl.a. lære, hvordan en HVLS ventilator både kan hjælpe med at spare på varme og elforbrug og ikke mindst afhjælpe et dårligt indeklima. Sidst i casen finder du flere tips til, hvordan din virksomhed kan spare på varmen.

SPAREDE 30% PÅ ÅRLIGT VARMEFORBRUG

Hos Holbæk Kommune har energiteknolog Christoffer Larsen stort fokus på at energioptimere kommunens bygninger og spare på varmen. Et af de værktøjer han har benyttet til optimering af varmeforbruget er brugen af Northern Air® HVLS ventilatorer. Denne type ventilatorer har han især brugt i idrætshaller og en af de idrætshaller han har energioptimeret er Undløse Hallen. 

Inden igangsættelse af projektet fik Christoffer gennemført en energiberegning, der viste ham den forventede energibesparelse ved projektet. For den gasopvarmede Undløsehal viste data, at den estimerede varmebesparelse var på 20% pr år (se tabel nedenfor med de faktiske tal på før- og efterforbrug af varme). En 20 procents besparelse blev opnået allerede i løbet af den første måned HVLS ventilatorerne var i drift (sammenlignet med samme måned året forinden). 

Varmebesparelsen blev opnået fordi der nu skulle et mindre gasforbrug til at opnå samme rumtemperatur. Dette fordi luften i rummet nu blev optimalt fordelt og varmepuden under loftet blev udnyttet. Nogle steder er dette kendt som lagdeling der blev udjævnet – og andre steder kendes det som temperaturudligning. Ét fænomen, flere navne. 

Den samlede faktiske besparelse opnået i Undløse hallen ender på 30% pr år. En væsentligt større varmebesparelse end den estimerede. Hvilket både overraskede og glædede projektleder Christoffer Larsen. 

Foruden at spare på varmen, opnåede både Bjergmarkshallen og Undløsehallen i Holbæk Kommune også en forbedring af indeklimaet efter projektet. Mange mennesker og høj aktivitet i en idrætshal har den effekt at CO2-niveauet stiger. Fordi CO2 er tungere end luft stiger koncentrationen af CO2 i opholdszonen. Det kender vi allesammen. Når koncentrationen er høj, opleves luften som tung og ubehagelig. Det gælder uanset om det er et lille klasseværelse eller en stor idrætshal, der er tale om. 

Med en konstant opblanding af luften, sikrer HVLS ventilatorerne at luftkvaliteten i opholdszonen forbedres. Det sker fordi CO2-koncentrationen nu udlignes på tværs af hele rummet. Med andre ord udtyndes den i gulvniveau. Derfor vil brugerne i stedet opleve en mere behagelig luft. Og et bedre indeklima giver energi til de aktiviteter idrætshallerne danner ramme for. 

“I Undløse Hallen oplevede vi en stor energibesparelse på over 20% i løbet af den første måned.

Det var fordi vi kunne skrue temperaturen så meget ned og gennem en bedre lagfordeling i hallen kunne mindske brugen af gas, da varmen blev presset ned i hallen. Den blev ikke længere hængende oppe under loftet.

Så på den front har vi opnået en meget stor energibesparelse.”

Christoffer Larsen,

Energiteknolog , Holbæk Kommune

Tips til at spare på varmen i idrætshal af Energiteknolog ved Holbæk Kommune
Før- og efterforbrug i idrætshaller i Holbæk Kommune
Grafisk - Spar 5% hvis temperaturen sænkes med 1 grad

ENERGIBEREGNING VISTE STORT POTENTIALE FOR AT SPARE PÅ VARMEN

Forud for Holbæk Kommunes HVLS projekt med bl.a. installationen i Undløsehallen udarbejdede Nordicco A/S en oversigt over projektets samlede potentielle energibesparelse. 

Denne oversigt indeholdt energiberegninger baseret på en model udarbejdet af energikonsulenter fra energirådgivnings-virksomheden EWII. Faktorer så som en idrætshals areal og særligt lofthøjde har en stor indvirkning på det estimerede energibesparelses-potentiale. 

For Undløsehallen var det årlige forbrug før installationen på 120.000 kWh om året. Modellen estimerede, at det årlige forbrug kunne reduceres til 96.000 kWh om året. Det beregnede besparelsespotentiale for Undløse Hallen var således 20%.

“Som de der arbejder med energi, ved, kan man spare omkring 5%, hvis temperaturen sænkes med 1 grad.”Bolius.dk 

FRA SUND SKEPSIS TIL STORE VARMEBESPARELSER

Undløse Hallen set udefra - bruger loftventilatorer til varmebesparelser

SPAR PÅ VARMEN PÅ FLERE MÅDER MED HVLS

Hos Holbæk Kommune havde energiteknolog Christoffer Larsen stort fokus på at energioptimere kommunens bygninger og særligt spare på varmen. Han fortæller, at når han præsenteres for nye energioptimerende løsninger til kommunes bygninger er energibesparelsen den vigtigste parameter:

“Det allerførste, jeg kigger på, er energibesparelsen. Hvor meget kan jeg spare på enten el eller varme? I denne case [Bjergmarkshallen] er det både el og varme, da hallen er ventilationsopvarmet.”

Efter kort omtale af HVLS konceptet var Christoffer Larsen skeptisk. ”En ventilator, hvad skal det kunne give Holbæk Kommune af energibesparelser?”.

Men en uddybende snak og præsentation af installationer i andre kommuner ændrede på sagen. Christoffer gik fra sund skepsis til en velovervejet beslutning om at investere.

HVLS ventilatorer har et lavt effektforbrug på omkring 30 Watt. Det betyder lave driftsomkostninger. Den helt store fordel er dog, at HVLS ventilatoren giver mulighed for at spare på varmen og sikre store energibesparelser i vinterhalvåret. Lidt forsimplet, sker dette ved at ventilatoren skubber rundt på den varme luft, der normalt er fanget under loftet (varmepuden). Den varme luft bliver på den måde effektivt blandet sammen med den koldere luft nede i gulvhøjde. Resultatet er, at temperaturen ved gulvet stiger, men uden at yderligere varme tilføres. På den måde, kan der skrues ned for temperaturen, der driftes med i lokalet. 

“Jeg tænkte – en ventilator – hvad skal det kunne give Holbæk Kommune af energibesparelser?’. Men så fik jeg vendt detaljerne med Nordicco og fik set nogle eksempler fra andre kommuner, hvilket var sindssygt vigtigt for mig, for så havde man noget at holde det op imod. 

Bagefter begyndte vi at snakke om de mere tekniske detaljer. Så nørdede jeg lidt videre med det og tænkte, at det måtte vi prøve at se, hvad vi kunne få ud af.”

Christoffer Larsen

Energiteknolog, Holbæk Kommune

3 fordele ved HVLS ventilatorer iflg. Energiteknolog Christoffer Larsen:

Forbedret indeklima

Lavere varmeforbrug = energibesparelser

Bedre fordeling af luften i ventilationsopvarmede haller

Spar på energien i Holbæk kommune
HVLS loftventilator udligner temperaturen i idrætshal

SPAR PÅ VARMEN MED LAV INVESTERING

“Det, der fangede min interesse, var den store energibesparelse, som man kunne opnå for en relativ lav sum penge. I stedet for at skulle efterisolere hele taget, så kunne vi her lave en forholdsvis nem investering med en simpel opbygning.” fortæller Christoffer Larsen.

De tekniske detaljer omkring varmebesparelser og energioptimering efter installationen af en HVLS ventilator vakte for alvor energiteknolog Christoffer Larsens interesse. 

Udover varmebesparelser, sørger den konstante opblanding af luften også for, at indeklimaet forbedres, da tung og stillestående luft modarbejdes. 

ALLE HALLER KAN VARMEOPTIMERES

Holbæk Kommune har i skrivende stund gennemført HVLS projekter i 8 haller. Udover Undløsehallen, som tidligere omtalt, er der også installeret to Northern Air® HVLS ventilatorer i Bjergmarkshallen. Også her er baggrunden for projektet at energioptimere og spare på varmen.

Bjergmarkshallen er en standard idrætshal på ca. 800 m2. Den benyttes af Bjergmarkskolen i dagtimerne og danner ramme for forskellige idrætsforeninger om eftermiddagen og weekenderne. Den tekniske serviceafdeling har også optimeret driften af denne hal, efter installation af HVLS, så her har Holbæk Kommune også allerede opnået økonomiske besparelser. I dette tilfælde helt uden at gå på kompromis med indeklimaet.

Med installation af en HVLS ventilator flyttes luften, og dermed varmen, bedre rundt i lokalet. Resultatet er temperaturudligning mellem gulv og loft. Hvor der før kunne være 17°C ved gulvet og 23°C oppe under taget, så kan der efterfølgende f.eks. være 20°C på tværs af hele lokalet (se grafik ovenfor).

Ventilatorerne skubber altså varmen nedad, ikke alene til gavn for dem, som opholder sig i hallen – som brugere og medarbejdere – men til gavn for alle i kommunen i form af en økonomisk besparelse.

Varmebesparelse i Holbæk Kommune - sportshal

SE LIGNENDE CASES: Energibesparelser i danske kommuner

Læs hvordan loftventilatorer har skabt værdi hos kommuner og virksomheder i Danmark. Find kundecases om store energibesparelser, reduktion af CO2-udledning og forbedret indeklima her.

Ved at spare på varmen sparer du automatisk penge på varmeregningen. Det er i alles interesse, at vi hver især gør vores til at nedbringe vores samlede energiforbrug. Dette gælder både virksomheder, offentlige institutioner og privatpersoner. Derfor har vi nedenfor samlet en række tips til at spare på varme og el-forbrug: 

SÆNK RUMTEMPERATUREN 5%

Energistyrelsen anbefaler, at morgentemperaturen om vinteren er højst 21°C på kontorarbejdspladser og skoler, og højst 19 °C i børneinstitutioner. For hver grad rumtemperaturen sænkes, kan der spares 5% af varmeregningen.  

ISOLER BYGNINGEN

Hvis en bygning er dårligt isoleret koster det flere penge at varme den ordentligt op. At isolere hele klimaskærmen, dvs. ydermure, vinduer, tag samt evt. gulve mod jorden, er et godt sted at spare energi og penge på sigt.  
Kilde: bolius.dk

ANVEND NAT- OG WEEKENDSÆNKNING

Hvordan er temperaturen uden for arbejdstiden? En effektiv måde at spare varme er ved at have en lavere temperatur, når lokalerne alligevel ikke anvendes. Hvis temperaturen sænkes til f.eks. 16°C, kan der typisk spares cirka 4–6 % om året på varmeregningen.
Kilde: Sparenergi.dk

INSTALLER HVLS VENTILATORER

Der bruger enorme mængder energi på at opvarme store bygninger. Men varm luft stiger til vejrs og samles ofte under loftet i en varmepude, som er ren varmespild. Der ses ofte store temperaturforskelle mellem gulv og loft i store lokaler. Jo højere til loftet, desto større temperaturforskellen. Med en HVLS ventilator kan du udnytte varmen langt bedre. Ventilatoren skubber nemlig den varme luft tilbage ned i opholdszonen. På den måde kan der opnås varmebesparelser på typisk 25% i løbet af en fyringssæson.

Spar på varmen og læs mere om Northern Air Pro HVLS ventilatorer her

Spar på varmen med Nordiccos HVLS ventilatorer
Opnå et lavere varmeforbrug, Holbæk kommune
Spar på energien i Holbæk kommune

TIPS TIL YDERLIGERE ENERGIOPTIMERING – SPAR PÅ ELFORBRUGET

ANVEND AUTOMATIK

Har jeres computere, skærme og kaffemaskine en indbygget dvalefunktion? Ved at begrænse antallet af timer apparaterne er i brug, sparer I på elforbruget. Har apparaterne ikke en indbygget funktion kan timere blandt andet anvendes, til automatisk at slukke for printere, computere og andre maskiner, når de ikke er i brug.  
Kilde: Energistyrelsen

TJEK LYSKILDER

LED-pærer, sparepærer eller halogenpærer – hvad er jeres belysning baseret på? Ved at vælge LED-pærer holder dine pærer i 10-15 år. Sparepære holder 6-10 år og halogenpærer blot 2 år. Derudover er der også en besparelse på driften af belysningen, da LED-pærer har et markant lavere elforbrug.  
Kilde: Energistyrelsen

UNDERSØG VENTILATION OG KØLING

Hvordan reguleres driften af jeres ventilationsanlæg? Driften af et ventilationsanlæg udgør mange steder en stor del af arbejdspladsens samlede energiforbrug. Stop anlægget, når der ikke er brug for det, eksempelvis i weekender og ferier. Køleanlæg er også energislugereAnvend kun køling, når der er brug for det. For hver grad undlader at nedkøle indeklimaet, spare der spares 3% af elforbruget til køling. 
Kilde: Energistyrelsen

LÆS MERE OM ANDRE CASES MED HVLS VENTILATORER

VIL DU HØRE MERE OM HVORDAN DU KAN SPARE PÅ VARMEN?

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner