FAQ - NORTHERN AIR®

 • HVLS står for “High Volume Low Speed”, som dækker en kategori af loftventilatorer der varierer fra 1,5 til 7,3-meter i diameter. HVLS ventilatorer er kendetegnet ved langsomt at cirkulere store mængder luft. 
 • Oprindeligt opfundet for at løse et problem inden for landbruget, hvor man havde behov for at skabe en prisbillig køling af malkekvæg. Malkekvægs mælkeproduktion daler nemlig i takt med stigende temperaturoplevelse.

Northern Air® PRO, Northern Light® PRO og Northern Air® Aggressive Environment loftventilatorer er designet og produceret i Danmark. De er skabt til at imødekomme den europæiske forbrugers stigende krav om klimavenlige og effektive løsninger. Vi bruger så vidt muligt danske leverandører og materialer med det laveste klimaaftryk. Blandt andet er vores ventilatorvinger produceret af Anodiseret REDUXA Low Carbon Aluminium. Northern Air® Amplify modeller er udviklet i USA af vores partnere fra Greenheck Group, mens samleproduktion foregår i Danmark.

Nordicco leverer loftventilatorer i størrelser fra 1,5 til 7,3 meter i diameter. Den mindste ventilator Northern Air® Mini dækker op til 100 m2, og passer derfor godt til lokaler så som kontorer, klasseværelser og kantiner.  

Produktserierne Northern Air®PRO, Northern Light®PRO og Northern Air®Aggressive Environment dækker lokaler som idrætshaller, foyerer, arenaer, lager, svømmehaller og møbelproduktion op til 1000 m2. Northern Air® Amplify dækker effektivt store arealer som produktion, lagerhaller og distributionscentre på op til 2200 m2. 

NORDICCO® loftventilatorer bliver blandt andet brugt på biblioteker og i kontorlandskaber, hvor der er krav om lydløs drift. Ved normal drift er de således så godt som lydløse. 

NORDICCO® loftventilatorer er optimeret til også at blive brugt i de kolde måneder. Kold luft er tungere end varm luft, hvorfor den varme luft altid bevæger sig op til loftet. Ofte kan temperaturforskellen mellem opholdszonen og loftet være op til 5°C eller mere. NORDICCO® loftventilatorer skaber stille og roligt en termisk udligning på tværs af rummet, hvilket betyder at temperatur- og fugtighedsforskellen mellem loft og gulv udlignes. Der kan således skrues ned for termostaterne og ofte kan drifttimer på varmeanlægget også reduceres. Resultatet er en markant lavere varmeregning, lavere CO2 udledning og et bedre indeklima.

NORDICCO® loftventilatorer kan sænke temperaturoplevelsen med op til 5 °C ved at køre i forward-mode og derved skabe en kølende brise om sommeren, bedre kendt som “chill-faktor”. Samtidig opblander ventilatoren luften og fjerner tung og stillestående luft, hvilket skaber et bedre indeklima. Med installationen af en loftventilator mindskes behovet for mekanisk ventilation, eksempelvis air condition, og presset på ventilationssystemer bliver reduceret, hvilket medfører energibesparelser.

NORDICCO® loftventilatorer anvender den mest effektive motor tilgængelig på markedet. Vinger og materialevalg er optimeret til den mest effektive og lydløse drift, og softwaren der får det hele til at spille sammen, er baseret på proprietære algoritmer. 

Vi tilbyder tre forskellige kontrol- og styringsmuligheder. En brugervenlig kablet kontrolboks, hvorfra du har 10 forskellige hastighedsindstillinger og er i stand til at styre retningen på ventilatoren. En trådløs Controller, der giver dig mulighed for at styre op til 20 NORDICCO® HVLS-ventilatorer og indstille individuelle kalendere til hver af disse samt vores altomfattende NORDICCO® Fan Management System. Det cloud-baserede system giver mulighed for at styre og overvåge alle dine installerede NORDICCO® ventilatorer fra én brugervenlig platform. Tilgå systemet fra enhver online enhed. For mere information om vores kontroller henvises til afsnittet Styring og overvågning på vores hjemmeside.

Ja, selvfølgelig! Du kan sammenkoble flere ventilatorer ved hjælp af vores Kontrol boks, administrere op til 20 ventilatorer med vores trådløse Controller, eller skabe et komplet overblik over så mange ventilatorer som du vil med vores cloud-baserede NORDICCO® Fan Management System.

NORDICCO® loftventilatorerne arbejder i perfekt tandem med allerede eksisterende ventilationssystemer, og hjælper med at reducere presset på disse. Resultatet er ikke bare en bedre fordeling af luften og et mere behageligt indeklima, det betyder også markante energibesparelser.

Ja det kan du sagtens. Vi har en række udvalgte Platinpartnere rundt om i landet. Disse har alle stor erfaring med installation af NORDICCO® systemer og kan levere en totalløsning der sikrer den optimale drift i mange år. Derudover har Nordicco også eget installationsteam der udfører montering og tilslutning.

FAQ - NORTHERN LIGHT®

 • UVC lys er en naturlig del af solens stråler som er karakteriseret ved en bølgelængde mellem 200-280 nanometer (nm). I modsætning til UVA og UVB bliver UVC lys absorberet af ozon, vanddamp, oxygen og kulilte i jordens atmosfære.
 • UVC Lys er en del af det ultraviolette spektrum, ikke synligt for mennesker og kan benyttes til effektivt at eleminere bakterier, svampe sporer og vira.
 • Brugen af UVC som desinfektion kan dateres tilbage til 1935 og har siden i kombination med mekanisk ventilation været benyttet til at reducere risikoen for luftbåren smitte.

For mere information se: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789813/
og https://www1.fsgi.com/wp-content/uploads/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf

UVC lys beskadiger DNA og RNA i bakterier og vira og forhindrer dem derved i at replikere sig og smitte. 

Ja, ved korrekt montage og drift er NORDICCO® Northern Light® systemet sikkert. Systemet kan derfor køre kontinuerligt selv med mennesker i lokalet. 
UVC-uplight systemer har været benyttet til desfinfektion i mere end 70 år. Flere international og velrenommerede institutter og organisationer har over tiden bekræftet, at der ikke er evidens for permanent skade for mennesker ved brug af uplight UVC-lys. 

For mere information se:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2789813/ og https://www1.fsgi.com/wp-content/uploads/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf

 • Det patenterede Northern Light® system kombinerer NORDICCO® HVLS ventilatorenes evne til effektivt at flytte enorme mængder luft med UVC lysets egenskab til at desinficere. Når luften passerer hen over vingerne med det indbyggede UVC lys bliver luften desinficeret og ren luft bliver ført ned til brugerne. For at opnå den meste effektive desinfektion er UVC lamperne placeret i periferien af vingerne, hvor mest luft passerer systemet.
 • Nyere studier bekræfter at SARS-COV-2 vira (også kendt som ny coronavirus, som forårsager COVID-19) også deaktiveres ved tilstrækkelig bestråling.
   
 • Udover den desinficerende UVC teknologi bidrager Northern Light® HVLS ventilatorerne også til at distribuere og opblande luften i lokalet. Denne opblanding opløser smittelommer med høj koncentration af patogener og reducerer derved risikoen for at blive smittet. Jo lavere en koncentration af patogener, jo lavere er risikoen for at blive smittet.

 

For mere information se: https://www1.fsgi.com/wp-content/uploads/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf

 • Beregninger indikerer, at hver Northern Light® HVLS ventilator vil være i stand til at producere mere end 18.000m3 ren luft pr time. 
 • Vores beregninger er baseret på avancerede CFD (computational Fluid Dynamic) analyser kombineret med multi-fysiske simuleringer. 
  Denne kombination giver et præcist indblik i partikel-strømninger, lys intensiteter og stråledoser som hver enkelt patogene bliver udsat for. Denne beregningsmetode anerkendes også af ASHRAE (Association of Heating and Air-Conditioning Engineers).

 

For mere information se: https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/i-p_a19_ch62_uvairandsurfacetreatment.pdf

Nej, Northern Light® systemet benytter udelukkende OZON-fri UVC lamper. 

Installation af en Northern Light® ventilator består af to dele. Den første del, ophængning af selve ventilatoren og tilslutning af strøm kan udføres af en installatør med en relevant teknisk baggrund, eksempelvis en el-installatør. Del 2, bestående af aktivering og indregulering af selve UVC-delen må og kan udelukkende foretages af en certificeret UVC-installatør. De certificerede installatører er trænet i at arbejde med UVC-lyskilder og har adgang til de koder, der kræves for at aktivere UVC-delen i Northern Light. 

Både Nordicco A/S og vores forretningspartnere har certificerede UVC-installatører, som bl.a. er trænet i relevant lovgivning samt normer så som DS/EN 62471, DS/EN 14255-1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 562 af 26. maj 2010. 

Kilder:

NORTHERN LIGHT® 

MARKEDETS MEST EFFEKTIVE OG KLIMAVENLIGE DESINFICERING OG DISTRIBUTION AF REN LUFT

NORTHERN AIR® 

ENERGIBESPARELSER, CO2 REDUKTIONER OG ØGET KOMFORT

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases idrætshaller