Campus
Vejle

Lydløs ventilator forbedrer læringsmiljø
og indeklima
Lydløs ventilator

Campus Vejle er en af Region Syddanmarks største uddannelsesinstitutioner. I hverdagen tæller skolen 2.500 elever på ungdomsuddannelserne, et stort antal kursister og 360 medarbejdere.

Stille ventilator

VÆRD AT VIDE DE LYDLØSE VENTILATORER

  • Har ophængt 37 Northern Air® i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019
  • Er mellem 2 og 4,3 meter i diameter
  • Stille ventilator, der ikke skaber træk
  • Er ekstremt energibesparende og dermed klimavenlige
  • Benyttes i sportshal, gamerroom, café, foyer og klasseværelser
  • Udligner temperaturudsving i vintermånederne
  • Temperaturen opleves 5°C lavere på varme dage
  • Forbedrer læringsmiljø og indeklima

LYDLØSE VENTILATOR FORBEDRER
LÆRINGSMILJØ OG INDEKLIMA

På Campus Vejle er det vores intention at skabe det bedste læringsmiljø og indeklima for vores elever og medarbejdere. Netop derfor har vi installeret 37 store og stille ventilatorer på strategiske placeringer”, pointerer Morten Weiss-Pedersen, Direktør for Campus Vejle.

I lighed med mange andre uddannelsesinstitutioner består Campus Vejle af både ældre og nyopførte bygninger: Vi har en bygning fra 2007, som ikke har et indbygget klimaanlæg, ligesom vores øvrige afdelinger. Og for at undgå at installere en virkelig omkostningsfuld ventilationsløsning, der også belaster miljøet, takkede vi ja til at indgå et samarbejde med Nordicco“, fortæller Ole Kempf, Bygningsforvalter for Campus Vejle.

“Ud over at forbedre vores indeklima og læringsmiljø er et klimavenligt hensyn én af de væsentligste årsager til, at vi vælger en stille ventilator frem for et klimaanlæg. Vi ser nemlig allerede nu, at de lydløse ventilatorers elforbrug er utrolig beskedent i forhold til den værdi, de skaber.” 

Morten Weiss-Pedersen,

Direktør, Campus Vejle

LYDLØS VENTILATOR: DET KLIMAVENLIGE HENSYN

Morten Weiss-Pedersen fortæller om deres udfordring med varmen før i tiden: ”I vores foyer er der eksempelvis virkelig højt til loftet. 10 til 12 meter for at være mere præcis. Det betyder, at vi i tiden før loftventilatorerne ikke mærkede nogen reel effekt, når vi tændte for varmen i foyeren, fordi varmen steg til vejrs. Efter installationerne får vi virkelig glæde af den energi, vi varmer op med, fordi de stille ventilatorer fordeler varmen nedad på en meget behagelig måde.”

Ole Kempf, Bygningsforvalteren, supplerer: ”Allerede nu oplever vi, at vores elever er meget mere positivt stemte i forhold til at bruge foyeren til gruppearbejde og til bare at være sociale på grund af den gode varmefordeling, som den lydløse ventilator skaber. Vi har en del klasselokaler med direkte ind- og udgang til foyeren, og eleverne har hidtil ikke brugt de hyggelige lounge-områder, vi har skabt, på grund af træk og kulde. Det gør de nu – og de er glade!”

“Ligesom i foyeren har vi imidlertid også haft den samme udfordring i vores idrætshal. Nu oplever vi følelsen af, at varmen bliver fordelt langt bedre, hvilket betyder, at indeklimaet er blevet langt bedre.”

Lydløs ventilator

Brugervenligt styringssystem i samspil med det klimavenlige hensyn

Campus Vejle anvender vores brugervenlige styringssystem, som følger skolens CTS-system, så ventilatorerne slukker samtidig med lyset, når der ikke er elever i lokalet. En installation, som er et tydeligt billede på skolens klimavenlige hensyn i forhold til at minimere deres energiforbrug og forbedre deres indeklima og læringsmiljø.

”Jeg er jo jyde, så jeg er altid skeptisk, indtil det modsatte er bevist,” smiler Ole Kempf. “Så da jeg første gang bliver præsenteret for idéen om at anvende loftsventilatorer til at skabe bevægelse i luften, er jeg naturligt forbeholden – også i forhold til om de kan skabe en fornemmelse af køling, hvis vi får en så varm sommer, som den vi havde i 2018.” 

Men med de resultater, vi har opnået indtil videre, og med den optimisme de lydløse ventilatorer bliver mødt med blandt vores elever og medarbejdere, er jeg sikker på, det nok skal blive godt”, slutter Ole Kempf.

LÆS MERE OM VORES INSTALLATIONER

VIL DU OGSÅ FORBEDRE DIT INDEKLIMA OG LÆRINGSMILJØ?

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner