Lolland kommune

installerer desinfektionssystem i store haller og opnår energibesparelser og CO2-reduktioner.
Rødbyhavn Sportshal desinfektion af haller

LOLLAND KOMMUNE

har valgt at installere Northern Light® loftventilatorer som desinfektionssystem i store haller.

Lolland Kommune har omkring 40.000 indbyggere og dækker et areal på knap 900 kvadratkilometer. Kommunens Teknisk Service afdeling har ansvaret for vedligeholdelse af alle kommunens bygninger, lige fra kommunekontorer til idrætsanlæg og -haller.

Rødbyhavn Sportshal desinfektion af haller

VÆRD AT VIDE OM LOLLAND KOMMUNES DESINFEKTIONSSYSTEM

  • Der er installeret Northern Light® i 9 sportshaller
  • De skubber varmen ned i opholdszonen og sænker varmeforbruget
  • Det reducerer hallernes CO2-udledning
  • Vira og bakterier i luften elimineres
  • Hallerne desinficeres
  • Ophængt i sommeren 2021
  • Loftventilatorerne er lydløse

DESINFEKTIONSSYSTEM I HALLER:
LOLLAND KOMMUNE SØRGER FOR REN LUFT

Lotte Lem, teamleder for Teknisk Service hos Lolland Kommune, forventer “at når skolerne og hallerne åbner op igen efter sommerferien, så er vi klar til at sikre et godt og smittefrit indeklima, som byder på en generelt bedre komfort for brugerne.” Vores Northern Light® HVLS-ventilatorer har nemlig et integreret opadlysende UVC-system, som desinficerer luften for luftbårne vira, bl.a. coronavirus. Sidste vinter så Lotte Lem vores ventilatorer i nyhederne på TV2, og hun var ikke i tvivl sin beslutning. Vores kombination af HVLS teknologi og UVC giver nemlig mulighed for sikker desinfektion af bygninger, mens mennesker opholder sig deri. Lolland Kommune forventer, at Northern Light® installeres i 9 idrætshaller umiddelbart efter sommerferien 2021. Lotte Lem fortæller, at kommunen har valgt en lokal el-installatør til at stå for installationen af de mange ventilatorer.

Vi lever i en verden, hvor vi med corona-pandemiens fremkomst har lært, at vi må vænne os til, at sygdom kan spredes via luftbårne vira. Altså en smitte, som vi ikke kan se. Den fare har vi nu minimeret, idet vores nye ventilatorer både er i stand til at flytte den varme luft under loftet tilbage ned mod gulvet og sikrer en luft, der er renset for vira. Det betyder, at vi aktivt gør noget for at skabe et godt indeklima, der hvor folk mødes i vores idrætshaller, så de kan føle sig trygge”.

Lotte Lem,

Teamleder for Teknisk Service, Lolland Kommune

Rødbyhavn Sportshal desinfektion af haller

GRØN OMSTILLING: ENERGIBESPARELSER OG MINDRE CO2-UDLEDNING

Bedre indeklima, mindre CO2-udledning og minimering af risikoen for luftbåren smitte er nøgleordene for de mange sportshaller på Lolland, som har fået installeret vores Northern Light® HVLS ventilatorer. ”Vi har et ønske om, at alt, hvad vi gør, sker på en måde, som er så grøn og mindst skadelig for miljøet som muligt. Vi er derfor hele tiden på udkig efter systemer og løsninger, der bl.a. kan minimere vores energiforbrug og CO2-udledning,” fortæller teamleder for Teknisk Service i Lolland Kommune, Lotte Lem. Et af de områder, hvor kommunen generelt bruger meget energi, er i forbindelse med opvarmning og ventilation af kommunens idrætshaller. Dette er også en del af grunden til, hvorfor kommunen valgte at installere Northern Light® HVLS-ventilatorer. ”Vi har undersøgt flere muligheder for at skabe et bedre indeklima og generelt øge komforten for brugerne af vores idrætshaller, og vi var ikke i tvivl, da vi blev præsenteret for Nordicco’s store ventilatorer,” fortsætter Lotte Lem

ENERGIBESPARELSERNE BRUGES TIL VEDLIGEHOLDELSE​

Derudover fortæller Lotte Lem, at når Teknisk Service foretager energiforbedringer på ét område, så kan afdelingen bruge de penge, der er sparet på energi til f.eks. at vedligeholde kommunens andre bygninger.

Vi har regnet på rentabiliteten i forbindelse med alle ventilatorer i de ni sportshaller. Beregningerne viser, at langt de fleste reducerer vores omkostninger til bl.a. opvarmning markant, hvilket betyder, at vi sparer penge, som vi så kan bruge til at renovere vores bygninger for. På den måde oplever brugerne en højere standard af vores bygninger og dermed i sidste ende en bedre service. Det er på mange måder en win-win situation,” siger hun.

Lolland Kommune har stor tiltro til HVLS-ventilatorernes effektivitet, og Lotte Lem er ikke i tvivl om, at ventilatorerne på sigt vil være at finde i langt flere af kommunens offentlige bygninger end blot sportshallerne.

Vi kan nu med hjælp fra ventilatorerne sikre en langt bedre temperatur i vores store haller. Udfordringen er, at varmen typisk stiger mod loftet, og den kan ventilatoren nu presse tilbage ned mod gulvet – dermed reducerer vi vores CO2-udledning. Samtidig minimerer vi behovet for aircondition om sommeren. Alt sammen noget der passer godt ind i vores grønne ambitioner”.

Lotte Lem,

Teamleder for Teknisk Service, Lolland Kommune

LÆs MERE OM vores andre installationer

VIL DU REDUCERE DIT ENERGIFORBRUG OG FORBEDRE DIT INDEKLIMA?

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner