GRINDSTED HALLEN

Aalborg Kommune mindsker varmeforbrug i haller.
Nordicco HVLS Ventilator energibesparelser i sportshaller

AALBORG KOMMUNE OG VARMEFORBRUG

Aalborg Kommune har en bæredygtigheds-strategi. Én af omdrejningspunkterne er, at “energiforbruget skal nedbringes ved hjælp af energieffektiviseringer og energibesparelser.” Herudover underskrev kommunen i 2009 en aftale med Danmarks Naturfrednings-forening om at reducere deres CO2-udledning med 2% pr. år. Siden da har Aalborg Kommune i gennemsnit reduceret med 2,5 % årligt.

Vores HVLS-ventilatorer gør det muligt for Aalborg Kommune at mindske deres varmeforbrug i haller. Herved opnår de endnu større energibesparelser og reduceringer i CO2-udledningen.

Grindsted Hallen Aalborg Kommune HVLS Ceiling fan - loftventilator - loft ventilator - decken ventilatoren - from NORDICCO

VÆRD AT VIDE OM DERES LOFTVENTILATORER

  • Har installeret to Northern Air® HVLS-ventilatorer
  • Begge måler 4,5 meter i diameter
  • Ophængt i 2020
  • Benyttes i idrætshal på 1.100m2 og 9meter til loftet
  • Er lydløse
  • Skubber varmen ned og sænker varmeforbruget
  • Reducerer hallens CO2-udledning

AALBORG KOMMUNE FOKUSERER PÅ AT mindske DERES VARMEFORBRUG i haller

Hos Aalborg Kommune fokuserer den tekniske afdeling på at køre den daglige drift så forsvarligt og fornuftigt som muligt. Med vores Northern Air® HVLS-loftventilator optimerer de deres varmeforbrug ved at udnytte den varme, som deres eksisterende ventilationsanlæg pumper ind i rummet. På den måde mindsker Aalborg Kommune deres varmeforbrug i haller. ”Helt konkret i forhold til installationen havde vi en udfordring på en skole, hvor en HVLS-loftventilator kunne bruges, således at varmen blev trykket ned.” – Henrik Gøthgen, Teknisk Bygherrerådgiver
“Med op mod 25 % i varmebesparelse, der er lovet, er det meget interessant med HVLS-loftventilatorer.”

Henrik Gøthgen,

Teknisk Bygherrerådgiver, Aalborg Kommune

Grindsted Hallen Aalborg Kommune HVLS loft ventilator

MINDSKET VARMEFORBRUG I HALLER - INSTALLATION AF TO HVLS-LOFTVENTILATORER

Aalborg Kommune har installeret to Northern Air® HVLS-loftventilatorer i Grindstedhallen i Vodskov.

Henrik Gøthgen er positiv overfor løsningen og fortæller, at flere brugere og rådgivere på besøg i Grindstedhallen har givet positive tilbagemeldinger på sommereffekten – hvad vi kalder forward mode – der skaber en kølig brise i hallen.

Derudover er mange af brugerne interesseret i effekten for vinterhalvåret og har generelt et nysgerrigt blik på HVLS-loftventilatorernes fordele, herunder et mindsket varmeforbrug i haller.

LÆS MERE OM VORES INSTALLATIONER

VIL DU REDUCERE DIT ENERGIFORBRUG OG FORBEDRE DIT INDEKLIMA?

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner