Energiforbrug i svømmehaller - 3 ventilatorer

Markante Energibesparelser
i Svømmehal

Gladsaxe Svømmehal optimerede energiforbruget med ventilatorer

Energiforbrug i svømmehaller

Svømmehaller er dyre i drift. De bruger mere energi pr. m2 end nogen andre kommunale bygninger. Mange svømmeanlæg bruger op til en tredjedel af energien, når bygningen er tom mellem kl. 22 og 07 når de morgenfriske springer i bassinet kilde:  Svømmehaller | Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Et stort energiforbrug har netop været en væsentlig udfordring i Gladsaxe Svømmehal. Derudover har indeklimaudfordringer før i tiden medført, at svømmere har åbnet dørene ud til det fri, hvilket har skabt problemer for bygningens ventilationsprincip. 

For at tage kampen op mod udfordringerne valgte de i Gladsaxe Svømmehal at installere 3 Northern Air® Aggressive Environment HVLS ventilatorer. Resultatet er bedre komfort for brugerne, færre døre der bliver åbnet udadtil og ikke mindst 30% energibesparelser i svømmehallen, som alt sammen uddybes nedenfor.

“Jeg har været i denne branche rigtig mange år – og i forhold til de udfordringer vi har haft, kan jeg kun se, man kan vinde på at installere ventilatorerne.” siger Gladsaxe Svømmehals Ejendomstekniker.

Om Gladsaxe Svømmehal

Gladsaxe Svømmehal er en del af Idrætsanlæggene i Gladsaxe og rummer alt fra varmtvandsbassiner til langbanestævner. Specifikt har Gladsaxe Svømmehal et 50-meter bassin som kan deles på midten til 25-meter baner på hver side. I den dybe ende er der både en 1-og 3-meter vippe og i den lave ende en rutschebane.

Derudover, er der to varmtvandsbassiner med vandtemperaturer på 33°C. Svømmehallen favner konkurrencesvømning, genoptræning, motionister og familiesvømning hvilket stiller krav til ventilation og indeklima.

Svømmehallen har et standard ventilationsanlæg og lufttemperaturen er mellem 27,5°C og 28°C. Det er over det store bassin, at de tre ventilatorer er installeret.

EN UBEHAGELIG MORGENDUKKERT

“Vi oplevede, at de gæster, der kom og brugte hallen som de allerførste om morgenen, fortalte, at indeklimaet slet ikke var til at være i. Mængden af THM’er ved vandoverfladen om morgenen gjorde, at det blev rigtig ubehageligt for dem at svømme. Deres løsning var så, at de åbnede døren ud til, for at få mere friskluft ind, og det er altså en rigtig dårlig idé.” Fortæller Stadioninspektøren i svømmehallen.

Udfordringen med døre der blev åbnet udadtil gjorde, at det tekniske personale ledte efter en løsning som kunne sikre et godt indeklima til gavn for brugerne, uden de følte at det var nødvendigt at åbne dørene.

Vi synes, det var en interessant tilgang, vi ikke umiddelbart havde set før, og vi kunne godt se det fornuftige i, at de her ventilatorer kan hjælpe med at blande luften. Både så THM’er ikke ligger lige over vandet, og så den varme luft, der ellers ligger oppe under taget bliver mixet med resten af luften i hallen.” Uddyber han om valget af HVLS ventilatorer som løsning på det ubehaglige indeklima. 

Markante energibesparelser i Gladsaxe svømmehal
Energibesparelse i svømmehal i Gladsaxe

NORTHERN AIR®
AGGRESSIVE ENVIRONMENT

Denne type HVLS ventilator er specielt udviklet til barske miljøer. Den er produceret til at modstå høj luftfugtighed i svømmehaller, avancerede produktionsfaciliteter og lignende barske forhold.

  • Opblander effektivt luften i store lokaler
  • Ideel til barske indendørs miljøer med lofthøjde > 3,5 meter 
  • IP54 Rating
  • Opblander koncentration af THM-stoffer og klordampe med øvrig luft 
  • Testet af FORCE Technology 
  • Designet og produceret i Danmark
  • Bestået boldspilstest – DIN18032-3

30% besparelser på elforbrug i gladsaxe svømmehal

Gladsaxe elforbrug markante besparelser

Som nævnt opnåede Gladsaxe 30% energibesparelser. Den markante energibesparelse er hentet primært på elforbruget. Konkret er den opnået ved at ventilationsanlægget har haft en lavere belastning. Dermed har svømmehallen sparet energi og penge. 

Fjernvarmeforbruget viser desuden samme tendens og er faldet ca. 5% i sidste halvår af 2022, sammenlignet med det forventede forbrug. 

Grafen ovenfor viser elforbruget i Gladsaxe Svømmehal fra 2020 til 2022. Forbrugsdata er oplyst af Gladsaxe Svømmehal og stammer fra bi-måler, der anvendes til at måle elforbruget. Data er indhentet i midt december 2022. Derfor er der ikke oplyst totale månedsdata for december, hvorfor denne måned ikke fremgår af grafen. 

Efter installation af HVLS ventilatorerne i juli 2022 har elforbruget været markant mindre hver eneste måned sammenlignet med det tidligere forbrug i 2021 og 2020. Sammenlignes der månedsvis med året før (2021), faldt elforbruget i 2022: 37% i august, 53% i september, 59% i oktober og 62% i november. 

energibesparelser i svømmehal

Udover energiforbruget havde de i Gladsaxe – ligesom mange andre svømmehaller – en udfordring når det gjaldt indeklima. Der var eksempelvis en meget tung luft, hvilket opstår i kraft af den høje relative luftfugtighed i rummet. Dette kan føre til hovedpine og gøre at brugere og medarbejdere ikke kan opholde sig i rummet i mange timer ad gangen. 

Derfor har flere svømmere før i tiden følt sig nødsaget til at åbne dørene ud til det fri, for at få frisk luft ind i svømmehallen. Den karakteristiske klorlugt og de røde øjne efter en tur i vandet opstår pga. THM-stoffer og klordampe, hvilket er endnu en udfordring i forbindelse med svømmehalsdrift og særligt ventilationssiden. 

Derudover havde det tekniske personale driftsmæssige udfordringer med måden luften arbejdede på inde svømmehallen. De var meget opmærksomme på udfordringen i at forhindre at THM’er lå ophobet i vandoverfladen, lige over vandspejlet, til gene for især de første svømmere om morgenen. Derudover var de opmærksomme på at naturens love modarbejdede deres varmeudnyttelse. Der var en uhensigtsmæssig temperaturgradient, da varm luft som bekendt stiger til vejrs og før i tiden endte som varmespild under loftet.

Som nævnt valgte Gladsaxe Svømmehal derfor at investere i 3 styk Northern Air® Aggressive Environment ventilatorer, som netop er udviklet til korrosive miljøer. Efter installationen kom der en langt bedre luftfordeling og varmeudnyttelse i rummet, hvilket resulterede i de ovenfor nævnte energibesparelser i svømmehallen.

se gladsaxe svømmehals ventilatorer i videoen

Afspil video om Aggressive Environment reducerer luftfugtighed

BESPARELSER OG BEDRE INDEKLIMA

Med det samme kunne brugerne af svømmehallen mærke en forskel. Der har ikke været det samme behov for at skulle åbne dørene ud til det fri, for at få frisk luft.

Ventilatorerne har hjulpet Gladsaxe Svømmehal på flere punkter og der er kommet mange gode tilbagemeldinger. Både personale og brugere nyder det forbedrede indeklima. Livreddere og svømmetrænere kan holde til at være i svømmehallen i længere tid og alle er meget glade og tilfredse.  

“Luften bliver blandet på en bedre måde. Vi havde tidligere omkring 34°C varm luft oppe under loftet som sådan en varm pude. Og den får vi jo blandet op nu og udnyttet. Nu er den blevet en del af hele luftkapaciteten og udnyttes bedre.”  

Ejendomstekniker, Gladsaxe Svømmehal

Flere fordele udover energibesparelser i svømmehal

Det store 50-meter bassin bruges til svømmestævner, hvor konkurrencesvømmere kan dyste i både kort- og langbane discipliner fordi bassinet kan opdeles på midten. Svømmehallen har plads til 700 tilskuere, som fra sidelinjen kan følge de mange svømmeres jagt medaljer og rekorder.

“Tit og ofte når der er svømmestævne, så bliver der afgivet flere affaldsstoffer til bassinet, fordi der er mange svømmere, som bruger bassinet både til opvarmning og til selve stævnet. Der har vi tit haft problemer med meget højt klor og det giver luftgener.”

Belastningen er altså hård, når der er så mange svømmere, som også sveder i bassinet. Ejendomsteknikeren tror på, at ventilatorerne kan afhjælpe dette ved det næste stævne, ved at skubbe luften mere effektivt rundt i svømmehallen. Han er ikke i tvivl om, at der er en masse fordele ved installationen af HVLS ventilatorerne.   

OPTIMERING AF ENERGI OG KOMFORT

Komforten er vigtig for os og den er forbedret pga. luften bliver skiftet bedre rundt. Så har vi det sundhedsmæssige for vores brugere og så er der energibesparelserne. Det lå lige til højrebenet at vælge HVLS ventilatorerne.”  

Installation af de tre ventilatorer tog en uge, og blev udført af en ekstern el-virksomhed som har erfaring med at installere HVLS ventilatorer andre steder. Det foregik via stillads i bassinet under en 3-ugers lukkeperiode over sommeren, så det ikke påvirkede svømmehallens brugere.  

Installation af HVLS ventilator i svoemmehal
Jørgen Vigenberg i Gladsaxe svømmehal

LØSNING PÅ KLORDAMPE

Et plus ved installationen af Aggressive Environment er, at ventilatorerne cirkulerer luften rundt i hele lokalet. Udfordringen ved udelukkende at benytte et traditionelt ventilationsanlæg kan være, at det har svært ved at fjerne THM’er og kloraminer som befinder sig over vandspejlet i bassinerne. Ifølge Teknologisk Institut dannes THM (trihalomethaner) som biprodukt når badegæster afgiver fx urin, sved, spyt, hud, hår og makeup mm. til vandet. Når vandet fordamper, frigives gasserne til indeluften og påvirker luftkvaliteten.

Disse THM-gasser ligger i luftlaget lige over vandspejlet, hvor svømmerne stikker hovedet op og laver en vejrtrækning. Det kan bl.a. være årsag til astma.

Pga. ventilatorerne, der ved vi jo at de flytter luften fra bassinet og gør gas-laget over bassinet mindre. Koncentrationen bliver altså mindre. Så når svømmerne kommer op i vandoverfladen og suger og går ned igen, så ligger de ikke og suger klor i sig.” Ejendomstekniker, Gladsaxe Svømmehal

Der tilføres kun friskluft fra én side i Gladsaxe Svømmehal, hvorefter HVLS ventilatorerne cirkulerer luften rundt i hele lokalet. Efter installationen af HVLS ventilatorerne vil luftbevægelsesretningen altså foregå både vertikalt (udført af HVLS ventilatorerne) og horisontalt (udført af ventilationsanlægget). 

Energikrise i svømmehallen

Med stigende energipriser og svømmehallen som en energitung bygning, er svømmebadsbranchen særligt hårdt ramt af energikrisen. Flere tiltag som hel eller delvis lukning af saunaer og/eller sænkning af badevandstemperatur har været nødvendige i flere svømmehaller. Andre initiativer som at skifte til LED-belysning, installere lyssensorer og bruge adfærdsdesign til at påvirke brugerne til at huske de gode energisparervaner, er indført flere steder.

Energiforbrug i svømmehaller - 3 ventilatorer

NORTHERN AIR® A.E.

Northern Air® Aggressive Environment (A.E.) er specielt udviklet til udfordrende miljøer. Ventilatoren egner sig særligt godt til svømmehaller og miljøer med høj luftfugtighed. På samme måde egner den sig også godt til avancerede produktionsfaciliteter eller lignende udfordrende forhold. 

Systemet er en videreudvikling af Nordiccos Northern Air® Pro produktlinje og har derfor de samme fordele som f.eks. at skabe bedre komfort og energibesparelser. Det særlige ved A.E. modellen er, at den er tilpasset og beskyttet mod det korrosive miljø som er i en svømmehal. Aggressive Environment er belagt med en C4 specialcoating i flere lag samt conformal coating af PCB’en. Det betyder, at den lever op til en af de seks korrosionsklasser, som beskriver aggressiviteten af det miljø som metallet skal anvendes i. Det gør ventilatoren til det oplagte valg til udfordrende miljøer, hvor den kan indgå i samspil med det eksisterende HVAC-system. 

Den danske teknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology har udført tests af Northern Air® Aggressive Environment ventilatoren. Testene  viser, at systemet samlet har en IP54 rating, mens selve Drive-styringshuset er IP55 ratet. Samtidig viser den accelererede korrosionsanalyse af systemets C4 coating, at der er stor modstandsdygtighed overfor begyndende korrosion. Læs meget mere på produktsiden for Aggressive Environment

I svømmehaller tackler ventilatorerne de særlige ventilationsudfordringer med høj koncentration af skadelige gasser i opholdszonen, ved at skabe bevægelse i luften. På den måde reduceres koncentrationen af THM-stoffer og klordampe over vandspejlet. Opblanding af de termiske luftlag udligner fugt- og temperaturforskelle mellem gulv og loft. Hurtigt og effektivt. 

Svømmehal energibesparelser

ET INDEKLIMA I BALANCE

I Gladsaxe Svømmehal er luftfugtigheden en vigtig del af indeklimaet. I en svømmehal forsøges der typisk at ramme en relativ luftfugtighed mellem 54-63%. Fordelene ved at have en højere relativ luftfugtighed er, at temperaturen opleves højere, hvilket er behageligt for brugerne. Derudover er der lavere fordampning fra vandbassinet. Høj relativ luftfugtighed, kan, som en ulempe, medføre at der er et øget behov for friskluft ventilering, samt en øget svedproduktion blandt personale og badegæster, hvilket resulterer i større udvikling af THM i luften.

Hvis man derimod ser på fordelene ved en lavere relativ luftfugtighed, er dette netop mindre friskluft ventilering, mindre THM-udvikling og generelt en mere behagelig indeklimaoplevelse. Dog kan en lavere relativ luftfugtighed betyde, at rumtemperaturen opleves køligere end den reelle temperatur. Derved er der behov for en højere rumtemperatur og ligeledes er der større vandfordampning. Det er derfor essentielt at finde den rigtige balance.  

OPTIMERING AF LUFTFUGTIGHEDEN

I svømmehallen stræbes der efter en luftfugtighed på 60%. Hvis det bliver for højt, bliver det et tungt indeklima at opholde sig i. Jo mere vanddamp luften indeholder, jo tungere føles rummet at opholde sig i. Ventilatorerne afhjælper den tunge og stillestående luft ved kontinuerligt at cirkulere luften, som dermed opleves mere frisk.   

Energiforbrug i svømmehaller

I en typisk svømmehal er lufttemperaturen 1-2 grader højere end vandtemperaturen. Derved er der en høj relativ luftfugtighed, som gør det behageligt at opholde sig i svømmehallen. Teknikerne i svømmehaller forsøger typisk at holde en forskel på 1°C mellem vand- og lufttemperatur, således luften er varmere end vandet, for at mindske fordampningen fra bassinerne. 

På den måde kræves der mindre nyt vand til bassinerne, hvilket giver økonomiske besparelser ved ikke at skulle tilføre nyt vand. Ydermere bliver inventaret i svømmehallen i mindre grad udsat for korrosion. 

BALANCE i SvømmehalsDRIFTEN

Til hver af de tre ventilatorer medfølger en styringsenhed. Hastigheden på ventilatorerne er indstillet fast at være 50%. 

I Gladsaxe Svømmehal er der både blevet eksperimenteret med en højere og lavere hastighed, men en god middelværdi er fundet, som hjælper med at flytte luften væk fra vandspejlet. Vi prøver hele tiden at finde de gode balancer – det er det, vi arbejder medfortæller Ejendomsteknikeren.

30% ENERGIBESPARELSER I SVØMMEHAL

HVLS ventilatorerne har gjort en positiv forskel for Gladsaxe Svømmehal. Først og fremmest i  form af optimeret ventilationsdrift. Derudover opleves indeklimaet bedre og både brugere og medarbejdere af svømmehallen er velfornøjede. 

Alt i alt har projektet resulteret i lavere energiforbrug med månedlige besparelser på helt op mod 50%, uden at det har haft negativ indflydelse på indeklimaet og komforten – tværtimod!

Markante energibesparelser i Gladsaxe svømmehal

ENERGIOPTIMERING MED VENTILATOR I SVØMMEHALLER

VIL DU OGSÅ OPTIMERE VENTILATIONEN I DIN SVØMMEHAL?

LÆS MERE OM ANDRE INSTALLATIONER

Se hvordan flere kommuner har sparet 30% på varmeforbruget
Nordicco cases om Energibesparelser i Danske Kommuner