Gørlev Idrætsefterskole eliminerer faren fra luftbåren smitte

Gørlev Idrætsefterskole Northern Light HVLS-ventilatorer desinficerer luften i idrætshallen

GØRLEV IDRÆTSEFTERsKOLE ELIMINERER FAREN FOR LUFTBÅREN SMITTE OM GØRLEV IDRÆTSEFTERSKOLE På Gørlev Idrætsefterskole følger 160 teenager 10. klasse og dyrker alle mulige former for sport. Skolens store idrætshal bliver flittigt brugt, og det betyder store temperaturudsving og et indeklima, der generelt er udfordret. Vores Northern Light® HVLS-ventilator sikrer et godt indeklima og eliminerer faren fra luftbårne […]