TOUBRO HALLEN

Norddjurs Kommune opnår store energibesparelser i deres sportshaller
Nordicco HVLS Ventilator energibesparelser i sportshaller

ENERGIBESPARELSER I SPORTSHALLER

Med tre af vores langsomt roterende kæmpe loftventilatorer kan ventilationsanlægget køre 6 timer mindre i døgnet. Derudover er indblæsningstemperaturen sænket markant, temperaturen ved loft og gulvet er udlignet, og elforbruget er reduceret. Alt i alt kan man hente store energibesparelser i sportshaller. 

Norddjurs Kommune tester løbende nye muligheder for at spare på energien. Et af fokusområderne er energiforbruget i kommunens sportshaler. Her kræver opvarmningen en enorm stor mængde energi for at fastholde en given temperatur.

Decentral ventilation

Vi oplever typisk, at det er vanskeligt for os at fastholde en given temperatur i vores hal. Vi pumper store mængder varm luft ind, men alligevel er det svært at holde temperaturen,” fortæller tekniskservicechef i Norddjurs Kommune, Karl Juul.

Efter en præsentation af vores kæmpe loftventilatorer – de såkaldte Northern Air® HVLS-ventilatorer – placerede kommunen tre langsomt roterende loftventilatorer med en diameter på tre meter i kommunens sportshal. I hallen er der 11 meter til loftet, og Karl Juul var meget imponeret over effekten.

Jeg var måske lidt skeptisk, før vi hængte ventilatoren op, men allerede efter en halv time kunne jeg mærke en helt anden varme nede ved gulvet. Al den varme som automatisk stiger op og ligger under loftet, presses tilbage ned mod gulvet af de tre loftventilatorer, så temperaturen ved gulvet hurtigt steg 3 – 4 grader,” siger han.

ENERGIBESPARELSER I SPORTSHAL: VENTILATIONSANLÆG
KØRER I KORTERE TID

MARKANTE ENERGIBESPARELSER OG BEDRE INDEKLIMA I SPORTSHALLER

For at fastholde temperaturen i hallen blæste et ventilationsanlæg varm luft ind i perioden fra klokken 6.30 til 12.30 og igen fra klokken 16.00 til 22.30, altså knap 13 timer i døgnet, hvilket krævede megen energi.

Efter at have hængt loftventilatorerne op i loftet har vi nu reduceret den tid hvor ventilationsanlægget er tændt til 8 timer i døgnet. Og samtidig har vi formået at sænke indblæsningstemperaturen. Oprindelig blæste vi 37 grader varm luft ind i hallen, men da vi nu med hjælp fra ventilatorerne har fået en højere temperatur ved gulvet, har vi allerede sænket indblæsningstemperaturen. Så her i begyndelsen af januar blæses der ind med 24,5 grader varm luft, med en udetemperatur på plus tre grader. Og vi arbejder fortsat på at sænke den. Alt i alt noget der har reduceret vores energiforbrug markant,” siger en glad Karl Juul.

Derudover fortæller han, at kommunen bestræber sig på at holde en temperatur i hallen, hvor der dyrkes forskellige sportsgrene, på 17,5 grader. Før Norddjurs Kommune hængte ventilatorerne op i loftet var kurverne over temperaturen ved gulvet og ved loftet meget forskellige, men nu er de næsten ens med udsving på under 0,4 grad. Ifølge Karl Juul ser det meget lovende ud for fremtiden.

“Efter at have hængt loftventilatorerne op i loftet har vi nu reduceret den tid hvor ventilationsanlægget er tændt til 8 timer i døgnet. Og samtidig har vi formået at sænke indblæsningstemperaturen”

Karl Juul,

Tekniskservicechef, Norddjurs Kommune

Nordicco HVLS Ventilator energibesparelser i sportshaller

STORT POTENTIALE I KÆMPE VENTILATORER TIL AT OPNÅ ENERGIBESPARELSER

Jeg har kun rosende ord til overs for Nordicco og deres kæmpe ventilatorer. Samarbejdet har fra begyndelsen fungeret upåklageligt og deres systemer har til fulde levet op til vores forventning,” siger Karl Juul og fortsætter: “Konkret forventer jeg, at loftventilatorerne betyder, at vi kan sænke vores forbrug af fjernvarme, vi kan sænke indblæsningstemperaturen og samtidig reducerer vores elforbrug. Og derudover får vi et markant bedre indeklima i hallen.

Baseret på sine erfaringer og oplevelser anbefaler Karl vores loftventilatorer. I hans store lokaler og haller med højt til loftet har vores loftventilator forbedret varmefordelingen, minimeret energiforbruget og sikret et bedre indeklima. 

Her hvor vi står på tærsklen til vinteren, og temperaturen langsomt falder udenfor, noterer jeg mig, at jeg kun behøver at hæve indblæsningstemperaturen med 0,5 grader for hver 5 grader temperaturen falder udenfor,” slutter han. 

LÆS MERE OM VORES INSTALLATIONER

VIL DU REDUCERE DIT ENERGIFORBRUG OG FORBEDRE DIT INDEKLIMA?