Toubro hallen

Norddjurs Kommun uppnår stora energibesparingar i sporthallar
Nordicco HVLS Ventilator energibesparelser i sportshaller

OM NORDDJURS KOMMUN

Effekten av de långsamt roterande stora takfläktarna från Nordicco har inneburit att ventilationssystemen i en av kommunens idrottshallar är påslagna 6 timmar mindre per dag, en stor sänkning av temperaturen i luften inomhus och en fullständigt jämn temperatur mellan golv och tak. Allt medan elförbrukningen har sänkts drastiskt.

Miljöfotoexempel från en sporthall med Northern Air® HVLS fläktar

 

STORA ENERGIBESPARINGAR I SPORTHALLAR

Norddjurs Kommun gör konstant tester för att se om det finns nya sätt att reducera deras energiförbrukning. En av fokusområdena är energin som förbrukas I kommunens idrottshallar, där det krävs mycket energi för att värma upp lokalerna till en bra nivå.

Jag kanske var lite skeptisk till en början före fläktarna installerats, men redan inom en halvtimme kunde jag känna en helt annan värmenivå nere golvnivå. All värme som annars stiger och fastnar I taket hade nu tryckts ner igen av de tre fläktarna och temperaturen golvnivå hade således höjts med 3-4 grader.”

Karl Juul

Tekniska Servicechef

HVLS Takfläkt levererar luftcirkulation och ger energibesparingar

INSTALLATION AV TRE HVLS-FLÄKTARNE

Efter att ha fått Nordiccos jätte takfläktar – de så kallade HVLS-fläktarna – placerade kommunen tre av fläktarna med en diameter på 3,0 meter i en av kommunens idrottshallar. I hallen är det 11 meter till taket och Karl Juul blev direkt imponerad av effekten.

Jag kanske var lite skeptisk till en början före fläktarna installerats, men redan inom en halvtimme kunde jag känna en helt annan värmenivå nere golvnivå. All värme som annars stiger och fastnar I taket hade nu tryckts ner igen av de tre fläktarna och temperaturen golvnivå hade således höjts med 3-4 grader.”

Miljöfotoexempel från en sporthall med Northern Air® HVLS fläktar

VENTILATIONSSYSTEMET ÄR PÅSLAGET KORTARE TID

För att upprätthålla temperaturen I hallen, var tidigare ett ventilationssystem I byggnaden påslaget mellan 06.30-12.30 och sen igen 16.00-22.30 eller med andra ord 13 timmar per dag, vilket förbrukade enorma mängder energi.

Efter att ha installerat takfläktarna har vi nu dragit ned tiden ventilationssystemet är från 13 timmar per dag till 8 timmar per dag. Samtidigt har vi även lyckats sänka inloppstemperaturen som tidigare låg 37 grader till 24.5 grader, eftersom inomhustemperaturen på golvnivå nu är mycket högre och det inte längre behövs lika hög inloppstemperatur. Vi jobbar fortfarande att sänka det ännu mer det är viktigt för miljön och vår egen förbrukning. Överlag har fläktarna definitivt reducerat vår energikonsumption betydligt,” säger en nöjd Karl Juul 

Han säger vidare att kommunen strävar efter att upprätthålla en jämn temperaturnivå I idrottshallarna 17.5 grader. Före fläktarna installerades av kommunen var temperaturen golvnivå och taknivå helt olika. Nu är det nästan helt identiska med fluktuationer mindre än 0.4 grader, enligt Karl Juul, ser det väldigt ljust ut inför framtiden. 

Efter att ha fått Nordicco’s stora takfläktar presenterade för sig – de kallade HVLS-fläktarnaplacerade kommunen tre fläktar, som alla har en diameter 3 meter, I en av kommunends idrottshallar. I hallen är det 11 meter I takhöjd och Karl Juul blev omedelbart imponerad av effekten från fläktarna,” säger en nöjd Karl Juul.

Karl Juul,

Tekniska Servicechef, Norddjurs Kommun

Grindsted Hallen Aalborg Kommune HVLS Ceiling fan - loftventilator - loft ventilator - decken ventilatoren - from NORDICCO

STOR POTENTIAL FÖR DE STORA FLÄKTARNA FÖR ATT UPPNÅ ENERGIBESPARINGAR I SPORTHALLAR

Jag har bara beröm att dela med mig av gällande både Nordicco och även deras stora fläktar. Samarbetet har fungerat felfritt från början och deras system har helt och hållet levt upp till våra förväntningar,” säger Karl Juul och fortsätter: 

Framöver så förväntar jag mig att takfläktarna kommer hjälpa oss sänka energiförbrukningen för vår fjärrvärme, tillåta oss att använda lägre inloppstemperatur och samtidigt reducera vår elektriska konsumption. För att inte nämna att hjälpa oss att fortsätta ha en mer tillfredställande och behaglig inomhusmiljö I idrottshallarna.” 

Baserat hans erfarenhet rekommenderar han varmt andra som har stora lokaler eller hallar med högt I tak att använda de långsamt roterande takfläktarna för att förbättra värmedistributionen, minska energiförbrukningen samt försäkra ett bättre inomhusklimat. 

Just nu är har vi vintern runt hörnet och med temperaturer utomhus som fortsätter sjunka så har jag lyckats identifiera att vi endast behöver höja inloppstemperaturen med 0.5 grader per 5 grader som temperaturen utomhus sjunker. Detta är tack vare takfläktarna, annars hade vi behövt ha betydligt högre inloppstemperatur”, avslutar han. 

Miljöfotoexempel från en sporthall med Northern Air® HVLS fläktar

LÄR MER OM VÅRA INSTALLATIONER

VILL DU MINSKA DIN ENERGIFÖRBRUKNING OCH FÖRBÄTTRA DITT INOMHUSKLIMAT?