Case: Campus Vejle förbättrar inomhusklimat och inlärningsmiljö

Lydløs ventilator

CAMPUS VEJLE​ förbättrar inomhusklimatet och inlärningsmiljö med våra HVLS-fläktar OM CAMPUS VEJLE Campus Vejle  är en av sin regions största utbildningsinstitut. I deras vardag har de 2,500 studenter på eftergymnasial nivå, ett stort antal kursdeltagare samt 360 anställda. VÄRT ATT VETA OM VÅRA 37 FLÄKTAR PÅ CAMPUS VEJLE Installerade under hösten 2018 och våren 2019   […]